Materiály pro sochaře

V rámci našich sochařských kurzů pro děti i dospělé budeme využívat zcela nový materiál, který nám poskytne Akademie věd ČR. Jde o zdravotně-ekologický a trvanlivý beton, který lze snadno opracovávat. Vybrali jsme ze vzorků různé možnosti a těšíme se, jak si tento obdivuhodný materiál vyzkoušíme s našimi studenty. Každý si může samozřejmě svůj objekt odnést domů. A určitě z nich uspořádáme v budoucnu výstavu.