První kurzy se rozběhly

Do našich prvních kurzů se hlásí uchazeči různého věku, mezi dospělé se do kurzu zapsal i jeden nadaný chlapec. Mluvilo se tu česky, německy i anglicky. Začínáme všichni od základního výkladu a vysvětlení postupu, ale poté se každý věnuje něčemu jinému.