Výstavy našich lektorů

Dva z našich lektorů aktuálně vystavují v Praze. Tomáš Císařovský prezentuje své akvarely z cest pod názvem Radost v Ateliéru Josefa Pleskota (24. 6.-13. 11. 2015), obrazy Karla Štědrého jsou součástí výstavy skupiny OBR ve Špálovce (26. 6.-30. 8. 2015).