Komiks - jasná a rychlá obrazová řeč

Popis kurzu

Kurz seznamuje účastníky s podstatou komiksové vyjadřování. Je rozdělen do tří etap – v té první se probírá technika vytvoření komiksu od formálního postupu vzniku okének a bublin až k ukázkám a výuce dovedností, jak se dá vyjádřit pohyb, rychlost či zvuk, jak se vyjadřují emoce jako veselost a zloba. V druhé praktické části návštěvníci vytvářejí podle vlastního scénáře svůj vlastní příběh, který převádějí do řeči komiksu. Učí se použít komiks jako uživatelský manuál (komiks o zlomeném srdci). Třetí část kurzu je věnována japonskému fenoménu komiksu zvaného „manga“. Lektor probere jeho vývoj až do současnosti, naučí účastníky, jak japonská manga číst a jak je možné se jimi nechat inspirovat.

Vypsané volné termíny

V současné chvíli nejsou vypsané žádné volné termíny pro tento kurz.

Lektoři