Moje rodina, můj svět

popis kurzu

Kurz je zaměřen na rozvoj citlivosti prostřednictvím vnímání fotografického obrazu. Téma kurzu je chápáno široce. Jde především o zkoumání vlastních mezí na poli vizuální vnímavosti. Proto je téma směřováno ke svému vlastnímu světu – rodině, blízkému okolí, sobě samému. Účastník kurzu tak v sobě nemusí mobilizovat odvahu fotografovat na ulici, nebo se nutit do kreací, které mu nejsou vlastní. Na tom, co nás obklopuje lze objevovat sebe sama nejlépe. Při snadnosti digitální fotografie není ani nutné být příliš technicky pokročilý, byť to není na překážku. Důležitým stavebním kamenem tohoto kurzu je ochota k práci i mimo výukové hodiny, tedy samostudium a aktivní účast. Spíše než technickou pokročilost vítáme vlastnosti jako je otevřenost, zvídavost a ochota se učit. Průběh kurzu se bude do jisté míry odvíjet podle potřeb jeho účastníků na základě jejich prací, které budou do hodin přinášet. Důležitou součástí je schopnost verbalizovat svoje vizuální vjemy a reagovat na práce svých kolegů. Součástí kurzu je i vyhledávání svých vzorů a jejich prezentace ostatním.

detaily kurzu:

  1. vymezení okruhů vážících se k tématu s ukázkami a diskusí
  2. prezentace vlastní práce účastníků
  3. - 4. společná diskuse nad domácími pracemi, technická podpora na aktuální témata
  4. finalizace

 

Vypsané volné termíny
Termín Den a čas Cena Stav
22.02.-22.03. st 18:00-20:00 3000 Kč volno

Klikněte na jeden z volných termínů a pak na tlačítko "Přihláška online"

Přihláška online

Lektoři