Obraz podle fotografie

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na dovednosti, které potřebujeme k tomu, abychom dokázali věrně, ale ne nutně zcela realisticky převést fotografii do obrazu. V nejnovějších dějinách vizuálního umění je použití fotografie pro další práci zásadní. V rámci kurzu budou jeho účastníci seznámeni s problematikou inspirace fotografií v malbě, ale také další specifické práci s fotografií v obraze – koláží. Frekventanti kurzu začínají přípravnými skicami a ty postupně převádějí do malby. Lektor jim během práce prezentuje umělce a díla, která by je mohla inspirovat. Upřednostňuje individuální přístup s předpokladem, že každý bude mít jiné předpoklady a očekávání. Prvořadým cílem kurzu je probudit v každém potřebu malovat bez ohledu na názory mentora a okolí, spolehnout se na svůj úsudek a instinkt.

Detaily kurzu

1/ příprava tématu, hledání možností, vyhledávání zajímavého fotomateriálu
2/ třídění myšlenek a fotek, práce na skicách
3/ práce na skicách, debata nad velikostí formátu, techniky apod.
4/ práce na obraze, možnosti přenášení návrhu na obraz, zvětšování pomocí sítě
5/ práce na přenášení návrhu
6/ malování a korektury, ukázky obrazů jiných malířů
7/ malba a trpělivost
8/ dovednost poznat, kdy přestat s prací na obraze

Vypsané volné termíny

V současné chvíli nejsou vypsané žádné volné termíny pro tento kurz.

Lektoři