Oko - obraz - skica

Popis kurzu

Kurz malby vychází z potřeby diváka vytvořit si takový obraz, jaký už viděl, ne však kopii. Účastníci by si měli s pomocí lektora na svoje nejoblíbenější dílo a na své tvůrce-hrdiny. Co nestihli tito mistři vytvořit? Co by se dalo v jejich díle „vylepšit“? Mottem kurzu je: Maluj takové obrazy, na jaké se chceš dívat, tvoř věci, které chceš používat. Udělej přesně to, co by se podle tebe mělo udělat.
Žijeme v době, kdy se technologie rozvíjejí neuvěřitelnou a informace mají cenu zlata. Na vzrůstající počet otázek dostáváme čím dál tím míň odpovědí. Jak se tedy zorientovat v nepřeberném spektru možností a variant vizuálních výstupů? Jak smysluplně realizovat svou představu, když panuje všeobecné zdání, že všechno už bylo vymyšleno? Jakým způsobem originálně a autenticky reagovat na situaci, v jaké se nachází člověk-umělec v 21. století?

Detaily kurzu

Během 8 lekcí se účastníci seznámí s možností, jakým způsobem pracovat s vizuálním odkazem našich předchůdců, kteří fungovali v uměleckém provozu, aniž by se museli nutně orientovat v uměleckém prostoru.

V průběhu kurzu se naučí pracovat s jednou z aktuálních uměleckých strategií, která využívá formu reinterpretace již vzniklého autorského díla. Dozví se, jak se tvůrčím způsobem dotknout a převyprávět konkrétní uměleckého dílo a zasadit ho do nových souvislostí.

Lektor kurzu nebude klást důraz jen na proces vzniku uměleckého díla, ale i na základní vhled do zásadních uměleckých tendencí 20. století.

Vypsané volné termíny

V současné chvíli nejsou vypsané žádné volné termíny pro tento kurz.

Lektoři