Proces je víc než výsledek

Popis kurzu

Kurz kresby v jejích spíš experimentálních podobách je určen všem, kteří nemají ambice stát se profesionály, ale spíš je zajímá proces tvorby jako takové a radost z něčeho nového. Oba zkušení lektoři vnímají kresbu jako médium, které umožňuje jak rychlé gestické záznamy, tak i zdlouhavé vytváření klasického obrazu. V celé této šíři se pohybují i různá zadání prací během kurzu, kde lektoři podněcují atmosféru experimentálního přístupu a hledání nových možností a postupů prostřednictvím hry. Frekventanti se učí vnímat hru jako metodu, u níž se neplánuje konkrétní výsledek, ale dává se přednost procesu tvorby. Součástí kurzu jsou neobvyklá zadání, která umožní aspoň na chvíli nahlížet na okolí nezatíženě a nepředpojatě.

Detaily kurzu

1/ klasická kresba a její přesahy
2/ kresba jako překonávání překážek
3/ automatická kresba, kresba „naslepo“
4/ co všechno může kreslit místo nás a proč
5-6/ experimentální kresba podle zadání
7/ hra jako princip kreativity
8/ závěr s překvapením

Vypsané volné termíny

V současné chvíli nejsou vypsané žádné volné termíny pro tento kurz.

Lektoři