Štěstí je čas. A umění?

Popis kurzu

Kurz nabízí zajímavé diskuze spojené s ukázkami na téma Abeceda současného umění, Konceptuální umění, Mezi konceptem a formou, Kýč nebo umění? Učí frekventanty formulovat myšlenky, otázky a hledat odpovědi. Ve čtyřech lekcích se střídavě diskutuje a realizují se práce v libovolných médiích za aktivní spolupráce s lektorkou. Na tento kurz pak navazují další čtyři bloky kurzů, ale je možné je absolvovat jednotlivě podle výběru.

Detaily kurzu

1/ Diskuze s obrazovou dokumentací. Formulování myšlenek, otázek a hledání odpovědí
2/ Workshop na téma Moje druhé já
definování tématu - realizace v libovolném médiu kresby, malby, fotografie
3/ Přehlídka a rozbor jednotlivých prací, týmová diskuze
4/ Workshop – pokračování v podobném konceptu, ale v odlišném médiu, než byla první realizace
rozdílnost formy, hledání dalších vyjadřovacích prostředků a tematických celků

 

Vypsané volné termíny

V současné chvíli nejsou vypsané žádné volné termíny pro tento kurz.

Lektoři