Michal Hladík

Fotograf Michal Hladík je autodidakt s bohatou praxí fotografickou i pedagogickou. Působil jako odborný asistent Pavla Štechy a Ivana Pinkavy v ateliéru fotografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jako fotograf se podílel na mnoha participačních projektech známé umělkyně Kateřiny Šedé. Spolupracoval s českými filmovými dokumentaristy – s Helenou Třeštíkovou, Pavlem Kouteckým, Ivanem Vojnárem, Petrem Slavíkem aj. Věnuje se rovněž divadelní fotografii – dokumentuje například divadlo Kašpar Jakuba Špalka a sám vede workshopy divadelní fotografie. Působil v roli oficiálního fotografa českého předsednictví Evropské unie. V současné době se věnuje fotoeditorské činnosti.