Portfolio - prezentace umělecké práce

jednodenní workshop

sobota nebo neděle 10-12, 13-16 h

Seminář se zabývá tématem prezentace výtvarných prací ve formátu portfolia. Otvírá problematiku současného uměleckého provozu a adekvátní formy prezentace, kterou s účastníky prakticky řeší. Součástí workshopu jsou rovněž ukázky prezentací umělců od druhé poloviny 20. století po současnost. Poukazuje na úskalí a pozitiva současných forem prezentací a nabízí několik strategií, jak portfolio sestavit a jak jej přizpůsobit různým formátům a požadavkům. V rámci workshopu bude možné, aby účastníci prezentovali a diskutovali přímo nad vlastním portfoliem. Na závěr proběhne dílna, při které vznikne portfolio fiktivního autora. Konzultace mohou probíhat kolektivně i zcela individuálně.

detail workshopu

  1. prezentace jako téma
  2. sebeprezentace umělce - historické ohlédnutí a současnost
  3. formální předpoklady zpracování
  4. představení ukázkových portfolií
  5. umělecké portfolio jako samostatné dílo, či pouze jako střídmá zpráva o práci autora
  6. praktická část - tvorba portfolia imaginárního autora

 

Vypsané volné termíny

V současné chvíli nejsou vypsané žádné volné termíny pro tento kurz.

Lektoři